SAkura桑

只吃粮不产量( ̄Д ̄)ノ

开学,开始考试

拜灵文小姐姐 灵文灵文百事通

拜花城主 天官赐福百无禁忌传言 乞巧的夜 坠下的雨 能温柔时光
我只待卿归来 明月满西江
渔火 刺透暗香 与流萤共舞 抚琴歌未央
看遍 烟笼寒水 云笼过流华 孤帆影如霜

阅尽 世间粉黛 此生不渝 只醉你脸庞
我只待卿归来 地老或天荒
渔火 刺透暗香 与流萤共舞 抚琴歌未央
看遍 烟笼寒水 云笼过流华 孤帆影如霜

                                                   ——《月满西江》


第六个月,花期过了。


三郎不在的第365天,想他。


奶一口下一章发车